NAVIS SMART INDUSTRY

A good app for safety and saving money

Đại Việt IoT Technology JSC

Là đơn vị tư vấn, cung cấp các giải pháp Navis Control giúp kiểm soát tự động hóa từ xa với giao diện thân thiện cho các nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực xử lý nước và giải pháp tiết kiệm năng lượng trên nền tảng Navis Cloud và Navis App có thể xử lý, ứng dụng bất kỳ nhà máy sản xuất nào. Đồng thời cung cấp hệ thống đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả cho việc số hóa dữ liệu vận hành, cảnh báo sự cố, giám sát năng suất trên một nền tảng duy nhất.

Save your time to
using Navis

Manage system in
One Place

Realtime monitoring

Connect to everything